No. Meno Priezvisko Nick Registracia Zaplatené
1.)KatarínaHrdlovičová
2.)AdamSedlačkoRocky
3.)MarekMinárikMarsolo
4.)VeronikaBachrataika
5.)ViktorWercholákViko
6.)PeterKučerkaJeremy
7.)KristiánŠamajTakeshi2
8.)LukášLokšeninecTyr
9.)MarekPastuchaManik
10.)DenisOrešanskýore00
11.)AdamNógelladdy

Za tohto hráča sme ešte nezaznamenali platbu. Platbu je možné učiniť zaslaním na účet 520700 – 4201679943 / 8360 (mBank), variabilný symbol je 40008. Výška pre 4. vlnu postáv je 4 EUR.

Platbu je nutné učiniť do 31.07.2010. Po tomto termíne, prípadne v rámci platby v hotovosti je suma stanovená na 9 EUR.