3. časť kroniky vyslanca Hrimzkada - prológ

Po Arisemalovej porážke sa Sedalen rýchlo obnovoval. Do krajiny prúdili kupci, myslitelia, ako aj obyčajní ľudia, čo pred rokmi utiekli pred tyraniou Temného pána. Dlho živoriaca obchodnícka gilda po pozostalom majstrovi Nitrusovi sa rýchlo stavala na nohy, bola znovu započatá ťažba v kráľovských baniach. Do krajiny prichádzal blahobyt. Nevyplnilo sa proroctvo z pred roku. Nebolo vyhlásené kráľovstvo upírov, nezapočal sa čas krvi. Všetci upíri, ktorých sa podarilo zajať, boli vyliečení za pomoci miestneho svätca. Vojvoda Kholdus a jeho verní vyhnali Temnotu.

Jediné, čo rozkolísalo pokojný tok udalostí bol príchod princa Radovana V., nasledovníka trónu, ktorý sa po ovládnutí Sedalenskej krajiny Temným pánom Arisemalom zbabelo schovával v exile, zatiaľ čo statočný vojvoda Kholdus bojoval za svoj ľud. Tento zradca kráľovskej krvi sa navrátil, obnovil zbortené mesto Netisaren a snaží za znovuobnoviť ťažbu v trpasličích doloch. Osud Sedalenu je veľmi neistý, keďže ani jeden z mocných tohto kraja sa zrejme nebude chcieť dobrovoľne vzdať vlády.

K určitej spolupráci medzi vojvodom Kholdusom a Radovanom predsa len došlo. Obidvaja, kvoli zlým skúsenostiam z minulosti, vyhlásili Čiernu mágiu, mágiu Krvi a Smrti za nezákonnú. Táto forma vied magických bude všemožne potlačovaná, na čo bude slúžiť aj formujúca sa inkvizícia, pred ktorou sa už teraz trasú všetci nasledovníci tohto nečistého učenia.

Taktiež sa dokázali dohodnúť o forme odmeny najvýznamnejším osobám v ťažení proti Temnote. Týmto dobrodincom bolo zaistené občianstvo a všetky práva z toho vyplývajúce.

Napriek tomu, že svetlo civilizácie začína kontrolovať tento kraj, z tieňov sú občas cítiť skryté oči. Rozsiahle lesy naokolo nás sledujú a iba tí najmúdrejší vedia, čo bude nasledovať. Lenže málokto z nich prezradí...