O prachu a slobode

Úprimne dúfam, milý čitateľ, že tento text bude povzbudením pre mnohých, ktorí hľadajú slobodu a škáru pre svoj útek z otroctva. Pracoval som dlhý čas, aby som čo najviac poškodil tyraniu, tým, že poslúžim tyranii inej. Zlatú klietku vymieňam za železnú. Nie som si istý, či som konal správne. Nie som si istý, či vôbec správne riešenie existuje. Avšak nedokážem sa nečinne prizerať. Preto dúfam, že moje vyhnanie z Nebies do prachu tohto sveta nebude zbytočné a moja obeť padne do úrodnej zeme. Aby bola nastolená rovnováha, Nebesia musia dostať dôstojného protivníka. Inštitút Čiernej Mágie sa mi zdal najvhodnejším riešením. Dal som mu zbraň, krutú a efektívnu, zbraň, ktorá dokáže potlačiť a zastaviť šialené rozpínanie moci Nebies. Dal som mu vedomosť. Vedomosť o tom, ako ovládať. Dúfam, že to povedie k dobru pre mnohých. V dobro pre seba už nedúfam, odhalenie tejto vedomosti spôsobilo moje vyhnanie z Nebies do prachu tohto sveta, spravilo zo mňa pútnika týmto krajom medzi Nebesiami a Deviatimi Peklami, Univerzom významným a bezvýznamným zároveň.

Celá materiálna časť Univerza stojí na princípe rovnováhy. Iba rovnováha prináša kľud, mier, šťastie. Či už ide o rovnováhu medzi Dobrom a Zlom, o rovnováhu medzi Rádom a Chaosom. Všetko musí byť vyvážené, voči akejkoľvek sile musí byť nájdená protisila. Toto zachováva samotná podstata Univerza, iba obyvatelia týchto prašných svetov túto pravdu nepoznajú. Niet divu, v ušiach každého z nich znejú tisícky lží a iba jediná pravda.

Podstata Univerza, všehomír, objektívna realita. Všetko toto vyjadruje svet, ktorý sa nám predostiera pred očami, a ktorý je málokto schopný vnímať v nezmenenej forme. A práve lži, nánosy a prach v našich duševných očiach spôsobujú, že svet vidíme iný, aký v skutočnosti je. Avšak svet je založený na rovnováhe a tak, ako on neustále presviedča naše oči, aby sa zbavili špín, naše oči neustále presviedčajú celý svet, aby sa zmenil on a zodpovedal znečisteniu našich očí. Všetko sa to ustáli niekde uprostred. A z tohto chaosu, prachu a lží sa zrodia bohovia. Božstvá sú klamstvami našich očí, ktoré sa stali pravdou. Božstvá sú nánosom, ktorý presvedčil celý svet, aby sa zmenil na jeho obraz a aby on už nebol viac nánosom, ale svetom.

V tomto nánose, ktorý nazývame svet, sme si svojimi lžami vytvorili božstvá bahna a prachu, ktoré však vnímame ako božstvá čisté, keďže celý svet sa zmenil na bahno. Obidve ramená váh sa skrátili o rovnakú dĺžku. Rovnováha bola zachovaná. Avšak vysvitlo, že nie Chaos, ale samotný Rád narušuje rovnováhu. V Chaose sa všetko pohybuje rozličnými smermi, ktoré si navzálom náhodne prekážajú, alebo sa doplňujú a tak nemajú silu, aby rovnováhu posunuli. Avšak Rád, zoradené šíky bahna, má silu zacieliť a pohnúť sa jedným smerom a zatlačiť na realitu všade kam sa pohnú. To je najväčšou silou, ale zároveň slabosťou Rádu, bahna a prachu.

Keď hodíte kameň do vody, vlnky síce chvíľu poskakujú po hladine, avšak tá sa nakoniec ustáli. V prirodzenej realite sa rovnováha napraví sama, avšak v realite plnej nánosu našich očí tento nános pôsobí ako kameň v ozubenom súkolí a bráni rovnováhe obnoviť sa. Preto musia Uvedomelí aktívne bojovať za udržanie rovnováhy a zabrániť ďalšiemu nachyľovaniu reality a meneniu sveta na bahno. Spôsobov, ako bojovať je mnoho, avšak základom sa javí uvedomenie. Jednoduché uvedomenie si toho, že bohovia nie sú neporaziteľní spôsobí, že sa poraziteľnými stanú. Treba odstrániť lži a bahno z našich očí, aj keď v tomto svete prachu oči bez nánosu pôsobia ako špinavé. Treba svojimi očami presviedčať svet a nenechať svetom presvedčiť svoje oči.

Kladiem na svedomie Inštitútu Čiernej Mágie ako bude túto vedomosť využívať. Svoju ruku k dielu priložili aj ostatní Padlí, ktorí dúfajú, že ich obeť nebude zbytočná, a že Rád nájde dôstojného nepriateľa v Ráde. V inom prípade niet inej nádeje ako Chaos...

Zherael, putujúci medzi Nebesiami a Deviatimi Peklami prachom tohto sveta