Balada o drakobijcovi Mircovi

Chrápem, chrchlem, grgám, prdím,

Potichu si v nore smrdím.

Zobudil ma hluk ukrutný,

Chýbajú mi zvuky lutny.

***

Kde sú staré časy, Bože,

Zoderiem tých ľudí z kože.

Nielen ľudí, všetky rasy,

Zlosť už vo mne pekne kvasí.

***

Zazívam si, skala praská,

Chýba dnešným ľuďom láska.

Ukážem im, hajzlom malým,

Celé mesto razom spálim.

***

Zo zeme sa zdvihol prach,

Dnešnej noci budem vrah.

Letím si jak voľné vtáča,

Strach a hrôza so mnou kráča.

***

Ľudia kričia rata, rata,

Zatvárajte rýchlo vráta.

Letím si a fúkam lávu,

Zosadám pri mestskom prahu.

***

Pred mestom už množstvo ľudí,

Ej, človečina tu smrdí.

Každý v ruke lesklá zbraň,

Vezmem si ich ako daň.

***

Zapýtal som ženy, rumu,

Oni do mňa iba rúbu.

Bodaj by ich parom vzal,

Každý do mňa iba ťal.

***

Ponad bránu preletel som,

Konečne sa napchám mäsom.

Drakobijec napol luk,

ozvalo sa jemné PUK.

***

Stredná hlava,

Čo je s vama?

Stredná hlava k zemi padá,

Škoda jej, veď bola mladá.

***

Zúrim, revem, šľahám, kričím,

Celé mesto razom zničím.

Luk natiahol znova ON,

Oko letí razom von.

***

Utrpenie bolesť muky,

Drak už leží vprostred lúky.

Tretia hlava od bolesti,

Rozpadla sa v prach a kosti.

***

Takto končí moja sláva,

Nevzíde už zo mňa láva.

Lež bojte sa moji zlatí,

Dočkáte sa vy odplaty!

***

(Crypto)