Prológ (z archívov Netisarenskej knižnice)

Hmm... po roku je tu opäť obdobie sucha. V tomto čase som začal svoju púť, rád spomínam na minulosť, tak ako teraz. Mesto krčiace sa medzi tromi horami, natlačená fajka, chuť vanilky so škoricou a obité nepotrebné flakóny. Človek by povedal - ukľudňujúce...

Ako vždy, do mesta sa sťahujú noví obyvatelia. Pocestní si Netisaren obľúbia natoľko, že sa zdržia niekoľko týždňov, mesiacov alebo už nikdy neodídu. Mnohí sa ženú za dobrodružstvom, mnohí za kráľovou dobrosrdečnosťou, niektorí hľadajú svetlo, a niektorí temnotu. Za posledný rok sa prúdy pohli. V koho prospech? Predikcia budúcnosti môže byť nebezpečná... dnes nie je ten správny čas.

Uvidíme koľko slepých hrdinov padne pre ideály, ktorým sám neverí. Uvidíme, koľko z nich sa prebudí...

Aha, tá múmia.. skoro som na ňu zabudol, niekoho budem musieť najať. Teraz nesmieme zbytočne plytvať energiou...

(vypadnutý list papiera na zemi, pri úpätí Netisarneských hôr)

***

Na známosť sa dáva, že osvietený a všetkými velebený panovník Ríše Sedalenskej, ako aj všetkých jej teritórií, Jeho Excelencia Radovan V., sa necháva znať, že každému, kto prácou rúk svojich a umu svojho samostatné živobytie zveľaďovať a obživu pre seba a ľud sedalenský z prachu zeme dobívať bude, jemu, ani potomstvu jeho dane ani desiatok po dobu dvoch liet platiť náležati nebude.

Kto by však nadobúdal majetky cestou inou, než pôdy obrábaním a dane krátiť, či neplatiť sa pokúšal, ten právu útrpnému vydaný bez milosti bude a mocou svetskou trestaný sa stane...

***

Každý živý organizmus je autoreprodukčná a samoregulačná sústava, ktorá je v stave dynamickej rovnováhy. Jej schopnosť žiť je podmienená presnou a časovou lokalizáciou, nadviazanosťou a koordináciou biochemických reakcií. Na regulácii týchto procesov sa zúčastňujú viaceré mechanizmy, anatomické štruktúry a fyziologické systémy, ktoré pôsobia na rozličných úrovniach, ale ich podstatou sú vždy molekulové interakcie.

(výňatok z Všeobecného lexikónu Inštitútu Čiernej Mágie)

***

Mesiac svieti

upír letí

košieľočka tenká

bojí sa panenka

(ľudový popevok)

***

Spáry Temnoty sa šíria nad touto, dobrými božstvami požehnanou zemou. Znečisťujú lesy a mestá, duše zvierat i ľudí. Dobré veci hnijú a zlé sa rozmáhajú. Špina je všade. Každý, koho srdce nie je zanesené nánosom, vidí a najmä cíti tento úpadok. Preto všetci, čo máme právo volať sa dobrými veriacimi zomknime sa v jednote a pre jediný cieľ - očistiť tento svet od jeho hniloby, temných rozkoší a pokušení. Hľa, pred našimi očami sa buduje dom hanby, uvoľnených rozkoší a nečistých chúťok. Dom, kde sa z ľudí stávajú tvory nižšie než zvieratá. Dom, kde poctiví muži pod účinkom temných čarov a bosoráckych bylín babylonskej neviestky zanevierajú na svätú sviatosť manželstva. Dom, kde pohanské obety nadobúdajú lákavosť. Nikto, kto je srdca a úmyslu čistého nesmie sa ostať prizerať tomuto zlu. Zdvihnime fakle, kamene a svoju vieru a zničme dom Vitany, nech neostane kameň na kameni a nech oheň očistí to, čo Temnota zaniesla bahnom...

(úryvok z prejavu fanatického kňaza, dva dni nato popraveného za šírenie občianskeho nepokoja)

***

"...keď nemajú chleba, nech jedia koláče..."

(výrok manželky zemepána Drungwicka na tému hladomoru šíriaceho sa v Sedalene po občianskej vojne)

***

Príslušníci tieňových povolaní, ako vidíte, Gilda už nie je schopná zabezpečiť vašu bezpečnosť. Požaduje od vás veľkú časť zisku a pritom vaše hlavy používa ako štít v presvedčení, že pre ľudí v tieňoch niet inej voľby. Avšak je tu alternatíva, možnosť, ako vziať veci opäť do svojich rúk. Vítajte alternatívu, alebo svoju smrť. Posol nech vám je výstrahou.

(list nájdený na tele funkcionára obchodníckej gildy, pripevnený dýkou o chrbát nešťastníka)

***

Je správne, aby nešťastník trpel. Jeho bolesť a poníženie vyplýva zo zákonov prírody, ktorá potrebuje rovnako tak trpiaceho, ako aj toho, kto mu utrpenie spôsobuje. Táto pravda musí potlačiť prípadné výčitky svedomia v duši tyrana, či zločinca. Nemusí sa premáhať, môže sa smelo dopúšťať všetkých činov, ku ktorým ho vedie hlas jeho predstavivosti.

Ak nás tajomné inšpirácie prírody vedú ku zlu, logicky je zlo v prírode potrebné.

(zachránený fragment knihy po hromadnom pálení cenzurovanej literatúry)

***

"Veľký deň hnevu sa blíži..."

(ozvena v severných lesoch počas novolunia podľa svedkov z miestnej osady)