Vznik Moci

Tri cykly po zatratení Erhemu už Inštitút Čiernej Mágie zaujímal dominantné postavenie v Univerze a aj vďaka mocnej Sedme si podmaňoval čoraz väčšie sily, aby slúžili jeho zámerom. Pre všetky slobodné bytosti, ktoré ho odhalili a odmietli účasť na plnení vôle Ssutrra nastali kruté a veľmi rušné časy. Ale keď sila plodí blahobyt, blahobyt zabíja svornosť... To sa prejavilo najskôr na Xzariovi - pri udržovaní moci Inštitútu bol čoraz váhavejší. Jeho pomoc sa stala relatívnou a tak to pretrvalo až do Prvého Koncilu Temnôt...

Koncil bol záležitosťou veľmi citlivou, rozhodovalo sa na ňom o ďalšom osude Inštitútu a s ním aj o osude celého Univerza. Inštitút Čiernej Mágie totiž po páde Pravého Inštitútu stratil jeden z najdôležitejších zmyslov existencie. Boli pozvaní všetci. A drvivá väčšina pozvaných dorazila. Na mieste bez času a priestoru sa okolo oltára zhromaždili zástupcovia bytostí a mocností. V užšom kruhu sa zhromaždili mágovia, pred nimi stáli spriaznení démoni a úplne vpredu žiarili stelesnenia špecifických sfér. Hneď pri oltári stála Sedma. A všetci čakali, kým Ssutrra prehovorí a prezradí im, aký bude jej rozkaz. Dlhú dobu (aj keď v dimenzii bez času to ťažko odhadnúť) bolo ticho a potom sa zjavila. Nie úplne, ale aj tak bola zreteľne cítiť jej prítomnosť. Preliala sa na oltár a kochala sa svojou silou, nikdy ju to neprestalo baviť.

...ssssssmrť

...sssssssvornosť

...sssssstrach

...sssssssssmútok

...ssssssssssila

A znovu utíchla. Celé zhromaždenie premýšľalo o význame jej slov a dopade tohto posolstva na budúce dejiny. Avšak konečné slovo mala Sedma. Členovia sa na seba pozreli a z ich tváre bolo cítiť uspokojenie. Domnievali sa, že Slová Temnoty iba potvrdili ich doterajší postup a boli rozhodnutí pokračovať. Jediný Xarius sa od ostatných odtiahol, a jeho nespokojnosť bola jasne badateľná. Skrytý oheň v ňom zapaľoval vášne na ničenie a deštrukciu, samovládu a tyraniu. Zabudol na jedno z Piatich Slov a rozhodol sa šíriť smrť, strach, smútok a silu. Z pochvy vytiahol runový meč, ktorý v okamžiku vzbĺkol a odišiel z Koncilu. Kvoli túžbe po moci sa aj armáda, ktorú neskôr založil, nazvala Moc. Nasledovalo ho niekoľko démonov a sfér, avšak väčšina zhromaždených sa znepokojene dívala a čakala ďalšiu radu od Ssutrry. Rada prišla, avšak od Kazu - všemožne ničiť a drtiť novovzniknutú rakovinu na tele Univerza a znova nastoliť Rád. Zherael zosmutnel...

Nasledoval najkrvavejší konflikt v dejinách Univerza, keď Sedma bojovala proti sebe a sama podstata vesmíru sa postavila proti sebe samej. Inštitút na čele s Kazom všemocne prenasledoval príslušníkov Moci, ako aj slobodné tvory, ktoré sa k Moci pridali ako k fiktívnej nádeji na porazenie Inštitútu. Pri obliehaní Skrytých Sĺnk však došlo k zrade, zlatí démoni, na ktorých sa Kaza najviac spoliehal prebehli na stranu nepriateľa, vedení Khrredilom a ostatnými prítomnými vládcami démonov. S ich dopomocou bolo pretrhnuté obliehanie a dopustené lovenie príslušníkov rozprášenej armády. Zvyšok Sedmy sa zomkol a prebíjal si cestu von. Démoni na nich tvrdo dorážali, avšak obrancovia Irilumu si ich držali od tela s chladnou hlavou. Vtom Balthus, vyslanec, vykríkol a prosil svojich predkov o pomoc. A dostalo sa mu jej. Pred ním sa otvorili brány Deviatich Pekiel a so slávou vstúpil dnu. Za ním nasledoval Sanguin a vystrašený Lumitan. Brány pekelné sa zachveli strachom, keď dnu vstúpil Kaza. Avšak Zherael nesmel vstúpiť, jemu bol vchod do pekiel zapretý a tak, keď sa zavreli brány, ostal sám proti hordám démonov. Ale Khrredil dal iný rozkaz, ako anjel očakával. Nechcel jeho smrť. Stovky démonov obletovali padlého vrhajúc naň lepkavé siete, až kým nebol Zherael nehybný a vydaný na milosť svojim protivníkom. Tu predstúpil Pán Démonov a prehovoril k nemu:

"Zherael, anjel, ktorý zazrel svetlo Temnôt a už sa ho nedokázal vzdať, pridáš sa aj tentokrát na správnu stranu? Pretože naša armáda, naše légie, naša Moc započne nový vek, kde budeme vládnuť a nebudeme iba figúrkami! Pozri, svety sa pridávajú na našu stranu, čoraz viac zotročovaných tvorov uvidelo a rozpoznalo svoje svetlo a svoju nádej! Už nikdy nebudeme manipulovaní Inštitútom, budeme slobodní! A mocní! Neobmädzene! Zherael, ja viem, že ty si túžil po zániku Inštitútu, viem o tebe viac, než sa nazdávaš. Ty nedokážeš slúžiť, ty musíš byť slobodný! A ja ti tú možnosť ponúkam! Sloboda, alebo smrť!"

Ale anjel odvetil: "Mýliš sa, ako mnohokrát, démon. Neponúkaš mi slobodu, ale ďalšiu klietku. Zlatú, alebo železnú, pretože vidím, že nie sloboda, ale chuť vládnuť ovláda tvoje činy. Ak sa pripojím k vzbure, prebehnem od jednej tyranie k druhej a znovu poprem to, prečo som >vtedy< odišiel. Lenže vidím, že ak odmietnem, môjmu prežívaniu pod Nebesami už nebude doprianý čas. Pridám sa k tebe, démon, nie z vlastného rozhodnutia, ale z donútenia a prízemného strachu, ktorý bol na mňa uvalený po odchode. Avšak tebe predpovedám, že než nastane koniec vekov, uvidíš sa bojovať na strane slobody a zriekneš sa akejkoľvek nadvlády..."

A potom sa stratil v mračne démonov...

Kron, kronikár Inštitútu Čiernej Mágie