Dokument o vzniku

"...áno, je to už mnoho vekov kam až moja pamäť siaha a takéto príbehy majú podobné začiatky, no ich konce sú veľmi odlišné... . ...všetko to začalo tesne po Stvorení. Vtedy neexistovali žiadne spoločenstvá ani spojenectvá, na to bolo príliš skoro. Jestvovali len svety a sféry s ich obyvateľmi. Cesty medzi nimi neboli možné. Všade bolo ticho a kľud. Kúzla a mágia len nachádzali svoje miesto v Univerze. A vtedy nastal zlom. Objavila sa Ssutrra, celkom neobyčajná vo svojej obyčajnosti, ktorá obsahovala čosi čo mohli tušiť iba Vyvolení. Mnohí sa jej odvrátili a chceli ju zatratiť, no ti čo v nej cítili tú skrytú myšlienku či tichú túžbu v tom zabránili. Veru, myšienka to bola veľkolepá a po mnohých rokoch, keď nastala vhodná doba, keď mágia niečo znamenala, vznikol, ukrytý hlboko v Univerze vo svete menom Erhem Inštitút. Ako to vždy býva, na začiatku boli vznešené ciele. Časom sa prechody medzi sférami a svetmi stali bežnou záležitosťou, Inštitút riešil problémy takmer v celom Univerze, prijímal nových členov a Ssutrra bola uložená do komnát a pomaly sa na ňu zabúdalo. Iba hŕstka jedincov o ňu nestrácala záujem a pozorne načúvala jej tichému šepotu, ktorý už nevravel to čo kedysi. Hovoril o nových možnostiach ako zjednotiť a vládnuť Univerzu. O tom ale "správni" členovia nechceli ani počuť a mnohým očarencom bola zakázaná činnosť. - HA! ...hlupáci... si mysleli, že tým niečo zmenia. Tak naivné. - Rebeli neváhali a pri prvej príležitosti spolu so Ssutrra utiekli. Veľa ich prišlo o život ale predsa to dokázali. Schovávali sa v prastarých svetoch a na dávny incident sa časom zabudlo. Keď už bol opäť kľud a nemuseli sa už skrývať, najstarší z nich, čo pamätali ešte Začiatok, uzavreli Dohodu, zakliali Ssutrra a ostatných vyhnali. Táto dohoda vystupuje v histórii pod názvom Inštitút Čiernej Mágie. - Asi je to nezmysel, na farbe predsa nezáleží, hlavne keď sa rešpektuje. - Členovia Dohody začali presadzovať vtedy už dávne myšlienky Ssutrra, ktorú už nikto nikdy nenájde. To je čas keď sa Univerzum zmenilo do podoby, aku ju poznáte vy a pretože nebolo preliatej dosť krvi, nebolo zničených dosť svetov a sfér, nebolo vykonanej dosť pomsty a neprešlo dosť vekov, stojíte tu vy na hradbách a bojisku, aby mohlo byť toto naplnené a opäť nastal Rád v Univerze. Len jednu dobrú radu vám dám: STOJTE VŽDY NA VIŤAZNEJ STRANE!!!! Bwahahahahaha..." (bezchybný teleport)